Giá chuối tăng trở lại

Việc tăng giá do thị trường Trung Quốc bắt đầu tăng lượng mua trở lại sau khi chuối trồng tại quốc gia này ...

07/03/2017