Giá chuối tăng trở lại

Việc tăng giá do thị trường Trung Quốc bắt đầu tăng lượng mua trở lại sau khi chuối trồng tại quốc gia này ...

07/03/2017

Thanh long trái vụ tăng giá

Từ giữa tháng 2 đến nay, giá thanh long tại Bình Thuận tăng cao so với trước tết khiến người nông dân rất ...

02/03/2017