Làng hoa Sa Đéc lần đầu tiên trồng thành công lay ơn

Hoa lay ơn ở làng hoa Sa Đéc có nhiều ưu điểm hơn so với hoa vùng hoa nhiệt đới ở chỗ là trồng trong chậu ...

09/11/2015